headerimg2018

9. 5. 2022 - 15. 5. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

9. 5. 2022

   

Utorok

10. 5. 2022

18:00

Prosba o Božiu pomoc a požehnanie v tehotenstve

Streda

11. 5. 2022

18:00

+ rodičia Ján a Mária

Štvrtok

12. 5. 2022

18:00

+ Terézia Bajnóciová a jej rodičia

Piatok

13. 5. 2022

18:00

+ Zoltán Szabo

Sobota

Sv. Mateja, apoštola

14. 5. 2022

8:00

+ rod. Štefan a Mária Trtoloví a celá rod.

5. veľkonočná nedeľa

15. 5. 2022

8:00

+ brat Ján

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na seminár

Dnes po sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Rodina Pikáliová.

Prvé sväté prijímanie - príprava

V nedeľu, 8. 5. 2022 po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.