headerimg2018

2. 5. 2022 - 8. 5. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

2. 5. 2022

   

Utorok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

3. 5. 2022

   

Streda

4. 5. 2022

   

Štvrtok

5. 5. 2022

   

Piatok

6. 5. 2022

18:00

Za členov ružencového spoločenstva

Sobota

7. 5. 2022

8:00

+ Helga Wenhardtová, r. Trtolová

4. veľkonočná nedeľa

8. 5. 2022

8:00

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 864,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Michaela Dobošová a Janette Prokešová.

Prvé sväté prijímanie - príprava

V nedeľu, 8. 5. 2022 po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.