headerimg2018

od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 11. 2021

   

Utorok

9. 11. 2021

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

18:00

ZÁKLAD

+ rod. Ladislav a Amália Čechovičoví a celá rod., Berta Kovalčíková

Streda

10. 11. 2021

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

18:00

ZÁKLAD

+ Valéria Packová a rod. Helena a Emanuel Grelloví

Štvrtok

11. 11. 2021

Sv. Martina z Tours, biskupa

18:00

ZÁKLAD

+ Karol Kováč, súrodenci a rodičia

Piatok

12. 11. 2021

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

18:00

ZÁKLAD

+ Bohumír Konečný

Sobota

13. 11. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ manželia Anton Valjent a Dušan Fojt

33. nedeľa v cezročnom období

14. 11. 2021

8:00

ZÁKLAD

Za farníkov

10:30

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ rod. Štefan a Anna Malíkoví, brat Ľubomír a st. rod. 2

       

Sväté omše

Žiaľ, okres Senec je podľa Covid automatu v bordovej farbe. Znamená to zhoršenie situácie a sprísnenie podmienok:

V interiéri, teda aj v kostole, je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Pre sv. omše slávené v režime ZÁKLAD platia tieto pravidlá:
Pre účasť na bohoslužbe je stanovený 1 účastník na 15 m2. V našom kostole je to 30 osôb. Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.
Okrem toho je povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Pre sv. omše slávené v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ platia tieto pravidlá:
Sú bez limitu počtu osôb ale aj tu je už povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.

Sv. omše v pracovných dňoch a v nedeľu o 8,00 h. sú v režime ZÁKLAD.

Sv. omše v sobotu o 18,00 h. a v nedeľu o 10,30 h. sú v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : rodina Tomášková.