headerimg2018

Aktualizácia

 

Slovenskí biskupi vyzývajú veriacich aj neveriacich k očkovaniu:

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska."

 

Viac tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116008&fbclid=IwAR3UdcQCRThW77bjb3Scem5U99WsGm0h5jYBMFpbl1DpH-zoel5wy3WoN78

 

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský od 11. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Otec arcibiskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálne predpisy Covid automatu, ktoré zreteľne limitujú počet účastníkov na jednej bohoslužbe pri dodržaní všetkých platných predpisov a pre uľahčenie rozlišovania a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

Viac tu: https://www.abuba.sk/abuba/node/1160

 

 

 

od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

15. 11. 2021

   

Utorok

16. 11. 2021

18:00

ZÁKLAD

+ Ján Petrík a brat Jozef

Streda

17. 11. 2021

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

18:00

ZÁKLAD

+ manžel Ján Hvizd

Štvrtok

18. 11. 2021

18:00

ZÁKLAD

+ František a Mária Gašparoví, brat Kamil a st. rod. 2

Piatok

19. 11. 2021

18:00

ZÁKLAD

+ švagriná Alžbeta Lengyelová

Sobota

20. 11. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ Ladislav Koiš, jeho rodičia Ján a Mária, súrodenci a švagor

34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

21. 11. 2021

8:00

ZÁKLAD

Za farníkov

10:30

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ Jiřina, Anežka a Ján Kováčoví a rod. 2

       

Sväté omše

Žiaľ, okres Senec je podľa Covid automatu v bordovej farbe. Znamená to zhoršenie situácie a sprísnenie podmienok:

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Pre sv. omše slávené v režime ZÁKLAD platia tieto pravidlá:
Pre účasť na bohoslužbe je stanovený 1 účastník na 15 m2. V našom kostole je to 30 osôb. Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.
Okrem toho je povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Pre sv. omše slávené v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ platia tieto pravidlá:
Sú bez limitu počtu osôb ale aj tu je už povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.

Sv. omše v pracovných dňoch a v nedeľu o 8,00 h. sú v režime ZÁKLAD.

Sv. omše v sobotu o 18,00 h. a v nedeľu o 10,30 h. sú v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Melánia Rybáriková a Mirka Gurská.

Svätomartinská zbierka

Na budúcu sobotu a nedeľu sa bude s týždenným oneskorením pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.

Brigáda

Na budúcu sobotu, 20. 11. 2021 o 9,00 h., pozývam ochotných farníkov na brigádu – jesenné upratovanie v areály kostola a fary. Budeme hrabať lístie, zametať... Prosím, prineste si náradie. Občerstvenie bude pripravené.