headerimg2018

od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

1. 11. 2021

Všetkých svätých

8:00

ZÁKLAD

10:30

PLNE ZAOČKOVANÍ

Za farníkov

+ Miloslav a Helena Koišoví

Utorok

2. 11. 2021

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

8:00

ZÁKLAD

18:00

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ krstní rod. Mária a Štefan Polakovičoví a Marián Sabo

+ Jozef Vaculčiak

Streda

3. 11. 2021

18:00

ZÁKLAD

+ Hubert Ragas a vnuk Samko

Štvrtok

4. 11. 2021

Sv. Karola Boromejského, biskupa

18:00

ZÁKLAD

+ Štefan a Mária Trtoloví a celá rodina

Piatok

5. 11. 2021

18:00

ZÁKLAD

+ Imrich Keszocze

Sobota

6. 11. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

PLNE ZAOČKOVANÍ

+st. rod. Šuplatoví a Lazoroví a celý rod

32. nedeľa v cezročnom období

7. 11. 2021

8:00

ZÁKLAD

Za farníkov

10:30

PLNE ZAOČKOVANÍ

+ Jozef, Andrej a Barbora Martinusoví a rodina Rumanová

       

Sväté omše

Žiaľ, od pondelka prechádza okres Senec podľa Covid automatu do bordovej farby. Znamená to zhoršenie situácie a sprísnenie podmienok:

V interiéri, teda aj v kostole, je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Pre sv. omše slávené v režime ZÁKLAD platia tieto pravidlá:
Pre účasť na bohoslužbe je stanovený 1 účastník na 15 m2. V našom kostole je to 30 osôb. Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.
Okrem toho je povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Pre sv. omše slávené v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ platia tieto pravidlá:
Sú bez limitu počtu osôb ale aj tu je už povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.

Sv. omše v pracovných dňoch a v nedeľu o 8,00 h. sú v režime ZÁKLAD.

Sv. omše v sobotu o 18,00 h. a v nedeľu o 10,30 h. sú v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na misie

Do zbierky na misie sme z našej farnosti prispeli 537,- EUR. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Vierka a Dominika Petríkové.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu slávnosti birmovania v našej farnosti.