headerimg2018

AKTUÁLNE 13. 10.2021:

Farský úrad v Kráľovej pri Senci oznamuje, že pre ochorenie pána farára sú sväté omše od dnes do piatka zrušené.

 

 

F od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 E

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 10. 2021

   

Utorok

12. 10. 2021

18:00

Na úmysel ordinára

Streda

13. 10. 2021

18:00

+ rod. Štefan a Božena a brat Peter

Štvrtok

14. 10. 2021

18:00

+ Ján a Emília Deákoví

Piatok

15. 10. 2021

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

18:00

Za Krmešských ruženčiarov

Sobota

16. 10. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

+ brat Kamil Farkaš

29. nedeľa v cezročnom období

17. 10. 2021

8:00

+ rodičia, starí rodičia a krstní rodičia

10:30

Za farníkov

       

Stretnutie birmovancov

Na budúcu nedeľu, 17. 10. 2021, po druhej sv. omši, /10,30h./ bude v kostole stretnutie birmovancov spojené s nácvikom.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : rodina Michala Konečného.

Brigáda - poďakovanie

Ďakujem ochotným farníkom, ktorí pomáhali pri upratovaní v areály kostola a fary.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Sväté omše

Sv. omše sú v režime „základ“.

Kapacita 25% miest na sedenie /50 osôb/ a maximálne 50 miest na státie.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.