headerimg2018

od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18. 10. 2021

Sv. Lukáša, evanjelistu

   

Utorok

19. 10. 2021

18:00

+ rod. Štefan a Božena a brat Peter

Streda

20. 10. 2021

18:00

+ Ján a Emília Deákoví

Štvrtok

21. 10. 2021

18:00

+ rod. Michal a Mária Heribanoví, Imrich a Terézia Pomóthyoví

Piatok

22. 10. 2021

18:00

+ st. rod. Ján a Terézia Mesárošoví, ich deti a vnuci

Sobota

23. 10. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

Za zomrelých a živých ruženčiarov

30. nedeľa v cezročnom období

24. 10. 2021

8:00

+ manžel Jozef Múčka a rod.

10:30

Za Krmešských ruženčiarov

       

Stretnutie birmovancov

V nedeľu, 17. 10. 2021 a 24. 10. 2021, po druhej sv. omši, /10,30h./ bude v kostole stretnutie birmovancov spojené s nácvikom.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : birmovanci + rodičia.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 814,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Sväté omše

Sv. omše sú v režime „základ“.

Kapacita 25% miest na sedenie /50 osôb/ a maximálne 50 miest na státie.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na misie

Budúcu nedeľu je svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach v sobotu a nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.