headerimg2018

od 4. 10. 2021 do 10. 10. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

4. 10. 2021

Sv. Františka Assiského

   

Utorok

5. 10. 2021

18:00

+ Mária Kardošová, Zlatka Kardošová a Dana Brettschneiderová

Streda

6. 10. 2021

18:00

+ rod. Ladislav a Františka, ich rod. a súrodenci 2 a Elenka

Štvrtok

7. 10. 2021

Ružencovej Panny Márie

18:00

+ manžel Ladislav Sedlárik a jeho rodičia

Piatok

8. 10. 2021

18:00

+ matka Božena Blahová a brat Peter

Sobota

9. 10. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

Za zdravie a Božie požehnanie pre Juditku a Ľuboša s rodinou

28. nedeľa v cezročnom období

10. 10. 2021

8:00

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

10:30

Za farníkov

       

Zbierka pre Kubu

Výnos zbierky na pomoc pre núdznych na Kube bol 417,- EUR Za vaše milodary vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Eva Bubeníková a Monika Miháľová.

1. sväté prijímanie - prihlášky

Prihlášky na 1. sv. prijímanie, ktoré dostali deti v škole, je potrebné odovzdať v škole, alebo v sakristii kostola. Pre deti z iných škôl sú k dispozícii v sakristii.

Brigáda

Na budúcu sobotu, 9. 10. 2021 o 9,00 h., pozývam ochotných farníkov na brigádu v areály kostola a fary. Prosím, prineste si náradie. Občerstvenie bude pripravené.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Sväté omše

Sv. omše sú v režime „základ“.

Kapacita 25% miest na sedenie /50 osôb/ a maximálne 50 miest na státie.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.