headerimg2018

od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 9. 2021

Sv. Andreja Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

   

Utorok

21. 9. 2021

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18:00

+ manžel a otec Marián Róka

Streda

22. 9. 2021

18:00

+ rod. František a Mária Prochotskí

Štvrtok

23. 9. 2021

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Packu a syna Jožka

Piatok

24. 9. 2021

18:00

+ Jozef Pikáli a Július Loderer a celý rod

Sobota

25. 9. 2021

18:00

+st. matka Anna a rod. Čerňanskí a Hvizdoví

26. nedeľa v cezročnom období

26. 9. 2021

8:00

+ rod. Štefan a Rozália Mátheoví

10:30

Za farníkov

       

 

Úprava pravidiel pre sväté omše

 

Z dôvodu sprísnenia protipandemických pravidiel od pondelka 20. septembra bude povolená kapacita na svätých omšiach 25%. Vstup bude možný v základnom režime, to znamená pre všetkých. Novou podmienkou však bude povinné zapisovanie účastníkov, ktoré bude uchované pre prípad prepuknutia nákazy v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov 14 dní a následne budú tieto údaje skartované. V záujme zvýšenia kapacity od 20. septembra bude zmenený čas sobotnej svätej omše na 18:00 s platnosťou na nedeľu. 

 

 

Poďakovanie

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

 

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Martina Stanislavová a Peter Tomášek.

 

Pre členov SSV

V nedeľu 26. 9. 2021sa budú pred sv. omšami odovzdávať členom SSV podielové knihy, kalendáre.... a bude sa vyberať členský poplatok na rok 2022 8,- EUR.

 

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1.134,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva nám ešte splatiť 83.000,- Eur. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

 

Pozvánka

Dnes o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravený guláš, pivo, kofola, hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.