headerimg2018

od 27. 9. 2021 do 2. 10. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 9. 2021

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

   

Utorok

28. 9. 2021

18:00

Poďakovanie za štyri roky manželstva

Streda

29. 9. 2021

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

+ rod. Ján a Mária Valjentoví

Štvrtok

30. 9. 2021

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ otec Jozef Čaputa

Piatok

1. 10. 2021

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

18:00

+ matka Terézia Štiglicová /nedožitých 80 rokov/

Sobota

2. 10. 2021

Sv. anjelov strážcov

18:00

s nedeľnou platnosťou

Za zdravie a Božie požehnanie pre Sofinku a Tímeu Fránikové

27. nedeľa v cezročnom období

3. 10. 2021

8:00

+ manžel František Koiš, rodičia a súrodenci a švagor

10:30

Za farníkov

       

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli k príprave a zdarnému priebehu stretnutia farníkov pri kostole minulú nedeľu. Bolo to veľmi milé a verím, že prospešné stretnutie pre budovanie nášho farského spoločenstva.

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Klára a Daniela Tóthové.

Pre členov SSV

V nedeľu 26. 9. 2021sa budú pred sv. omšami odovzdávať členom SSV podielové knihy, kalendáre.... a bude sa vyberať členský poplatok na rok 2022 8,- EUR.

1. sväté prijímanie - prihlášky

Prihlášky na 1. sv. prijímanie, ktoré dostali deti v škole, je potrebné odovzdať v škole, alebo v sakristii kostola. Pre deti z iných škôl sú k dispozícii v sakristii.

Sväté omše

Sv. omše sú v režime „základ“.

Kapacita 25% miest na sedenie /50 osôb/ a maximálne 50 miest na státie.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.