headerimg2018

od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 9. 2021

18:00

modlitba posv. ruženca

Utorok

14. 9. 2021

18:00

Sedembole-stnej Panny Márie, patrónky Slovenska

+ rod. Helena a Jozef Farkašoví

Streda

15. 9. 2021

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 

sv. omša zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie

 je v utorok

Štvrtok

16. 9. 2021

18:00

+ Mária Kardošová a st. rod.

Piatok

17. 9. 2021

18:00

+ rod. Čáňoví a Krútiloví

Sobota

18. 9. 2021

8:00

+st. rod. Michal a Mária Bučekoví a celý rod.

25. nedeľa v cezročnom období

19. 9. 2021

8:00

+ Jozef a Jolana Bobrýkoví, synovia a nevesty

10:30

Za farníkov

       

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

V stredu, 15. 9. 2021, budeme putovať do Šaštína na sv. omšu s pápežom Františkom. Autobus bude pristavený na parkovisku pri kostole o 03:45 h. Odchod autobusu bude o 04:00 h.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Michaela Dobošová a Janette Prokešová.

Stretnutie rodičov birmovancov

Dnes po druhej sv. omši /cca 11,30h./ bude pred kostolom stretnutie rodičov birmovancov.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvánka

Na budúcu nedeľu, 19. 9. 2021 o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravený guláš, pivo, kofola, hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.