headerimg2018

od 6. 9. 2021 do 12. 9. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 9. 2021

18:00

modlitba posv. ruženca

Utorok

7. 9. 2021

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

18:00

+ rodina Králiková, Jančová a Mrvečková

Streda

8. 9. 2021

Narodenie preblahoslavenej Panny Márie

18:00

+ rod. Imrich a Anna Slovákoví

Štvrtok

9. 9. 2021

18:00

+ bratia Michal a Štefan Heribanoví a ich manželky Mária a Magda

Piatok

10. 9. 2021

18:00

+ rod. Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod.

Sobota

11. 9. 2021

8:00

+ st. rod. Slížoví - Dubeňoví

24. nedeľa v cezročnom období

12. 9. 2021

8:00

+ krstní rod. Michal a Mária Zuzákoví

10:30

Za farníkov

       

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

V piatok, 13. 8. 2021, na Slovensku začala registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka.

Prosím vás, ktorí by ste chceli cestovať 15. 9. 2021 do Šaštína spoločne autobusom z našej farnosti, aby ste sa predbežne zapísali v sakristii. Následne, ak bude dostatočný záujem, objednáme autobus.

Podmienkou účasti je plná zaočkovanosť.

Registrovať sa musí každý individuálne na adrese: www.navstevapapeza.sk /v časti Registrácia/.

Ak by ste mali niekto problém s registráciou, alebo potrebovali vytlačiť lístok, veľmi rád vám s tým pomôžem na fare.

Od 6. 9. 2021 bude spustená registrácia pre testovaných a tých, ktorí prekonali Covid 19.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Mirka Hincová a Beáta Baďuríková.

Stretnutie rodičov birmovancov

Na budúcu nedeľu, 12. 9. 2021 po druhej sv. omši /cca 11,30h./ bude pred kostolom stretnutie rodičov birmovancov.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.