headerimg2018

od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

26. 7. 2021

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

   

Utorok

27. 7. 2021

Sv. Gorazda a spoločníkov

18:00

+ Anna a Pavol Malí a ich rodičia

Streda

28. 7. 2021

18:00

+ Vladimír Kuric

Štvrtok

29. 7. 2021

Sv. Marty

18:00

+ Zoltán Szabo

Piatok

30. 7. 2021

18:00

+ Pavol a Emília Kukučoví

Sobota

31. 7. 2021

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

8:00

+ Bohumír Konečný

18. nedeľa v cezročnom období

1. 8. 2021

8:00

+ Gustáv, Ján, František Žmijovský

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Jarmila Chovancová a Slávka Guldanová.