headerimg2018

od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

19. 7. 2021

   

Utorok

20. 7. 2021

   

Streda

21. 7. 2021

   

Štvrtok

22. 7. 2021

Sv. Márie Magdalény

   

Piatok

23. 7. 2021

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

   

Sobota

24. 7. 2021

   

17. nedeľa v cezročnom období

25. 7. 2021

8:00

+ Anna, Jakub Žmijovský

10:30

Za farníkov

       

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

 

Sviatosť birmovania

Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti je: 30. 10. 2021 o 10,00h.

 

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Mária Slováková a Renáta Molnárová.

 

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1121,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.