headerimg2018

od 2. 8. 2021 do 8. 8. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

2. 8. 2021

18:00

+ Jozef Horáček

Utorok

3. 8. 2021

   

Streda

4. 8. 2021

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

   

Štvrtok

5. 8. 2021

   

Piatok

6. 8. 2021

Premenenie Pána

18:00

+Rudolf Bajnóci a jeho matka Tekla Bajnóciová

Sobota

7. 8. 2021

8:00

+ Anička a Zlatica Kardošové

19. nedeľa v cezročnom období

8. 8. 2021

8:00

+ manžel Rudolf Tóth, rodičia a celý rod

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : rodina Galovičová.

 

Zbierka Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk .

 

Pozvanie pre dobrovoľníkov

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 

Púť k milostivej soche Madony Žitného Ostrova

Bratia dominikáni z Dunajskej Lužnej pozývajú na Slávnosť svätého Dominika v nedeľu 8. augusta 2021. Slávnostná SVÄTÁ OMŠA bude o 10.30h. Večer o 19.00h bude BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT. V týždni od 13.–15. augusta 2021 sa uskutoční aj obnovená púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova. Na PLAGÁTE si môžete pozrieť bližšie celý program. Srdečne pozývame!