headerimg2018

od 12. 7. 2021 do 18. 7. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

12. 7. 2021

   

Utorok

13. 7. 2021

18:00

+ Milan Gajdoš

Streda

14. 7. 2021

18:00

+ Žigmund a Alžbeta Blahoví

Štvrtok

15. 7. 2021

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Miloslav Koiš a Helena Koišová

Piatok

16. 7. 2021

18:00

+ Bajnóciová Terézia a jej rodičia Bilčíkoví

Sobota

17. 7. 2021

Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov

8:00

Na úmysel ordinára

16. nedeľa v cezročnom období

18. 7. 2021

8:00

+ Andrej a Barbora Martinusoví a Zuzana Števlíková

10:30

Za farníkov

       

Koniec platnosti dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

 

Sviatosť birmovania

Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti je: 30. 10. 2021 o 10,00h.

 

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : rodina Švendová.

 

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.