headerimg2018

od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

5. 10. 2020

   

Utorok

6. 10. 2020

18:00

+ Michal Konečný a rodina

Streda

7. 10. 2020

Ružencovej Panny Márie

18:00

+ bratia Ján a František a švagriná Dagmar

Štvrtok

8. 10. 2020

18:00

+ manžel Ladislav Sedlárik a jeho rodičia

Piatok

9. 10. 2020

18:00

+ rod. Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

10. 10. 2020

18:00

s nedeľnou platnosťou

+ manžel Anton Valjent a manžel Dušan Fojt

28. nedeľa v cezročnom období

11. 10. 2020

8:00

pre seniorov

+ manžel Jozef Voško a syn Juraj

10:30

 

Za farníkov

       

 

Upratovanie kostola

Viera a Eva Čáňové.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka na opravu fary bude v nedeľu 11. 10. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

 

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace október, november a december si môžete zapisovať po sv. omšiach v sakristii.

 

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola preložená z poslednej júnovej nedele. Vďaka za každý váš dar.

 

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili brigády na fare. V prípade dobrého počasia sú ochotní dobrovoľníci vítaní aj najbližšiu sobotu.

 

Zmena sv. omše v sobotu

Svätá omša v sobotu je z dôvodu nových opatrení - obmedzenie kapacity na 50 osôb - presunutá na 18:00 s platnosťou na nedeľu. Nedeľná sv. omša o 8:00 je určená hlavne pre seniorov. Pri vstupe do kostola bude dohliadané na to, aby počet osôb vo vnútri nepresiahol 50.