headerimg2018

POZOR: SVÄTÁ OMŠA V SOBOTU JE Z DÔVODU NOVÝCH OPATRENÍ - OBMEDZENIE KAPACITY NA 50 OSÔB - PRESUNUTÁ NA 18:00 S PLATNOŠŤOU NA NEDEĽU. NEDEĽNÁ OMŠA o 8:00 JE URČENÁ PRIMÁRNE PRE SENIOROV. PRI VSTUPE DO KOSTOLA BUDE DOHLIADANÉ NA TO, ABY POČET OSÔB VO VNÚTRI NEPRESIAHOL 50.

 

od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

28. 9. 2020

   

Utorok

29. 9. 2020

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

+ Terézia Bajnócziová a st. rod. Bilčíkoví

Streda

30. 9. 2020

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ otec Jozef Čaputa

Štvrtok

1. 10. 2020

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

18:00

+ Rudolf Bajnóci a jeho matka Tekla

Piatok

2. 10. 2020

Sv. anjelov strážcov

18:00

Za uzdravenie mamičky

Sobota

3. 10. 2020

18:00

+ rod. Štefan a Mária Trtoloví, brat Štefan, sestra Gabriela a celý rod

27. nedeľa v cezročnom období

4. 10. 2020

8:00

+ rod. Hedviga a Milan Pavúkoví

10:30

 

Za farníkov

       

 

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka na opravu fary bude v nedeľu 11. októbra 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653V uplynulom týždni prispel bohuznámy darca touto cestou 550 EUR. 

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace október, november a december si môžete zapisovať po sv. omšiach v sakristii.

 

Zbierka pre Svätú zem

Do zbierky pre Svätú zem, ktorá bola preložená z veľkonočných sviatkov sme z našej farnosti prispeli 285,- EUR. Vďaka za každý váš dar.

 

 

Zbierka pre Halier Sv. Petra

 

Rozhodnutím pápeža Františka vzhľadom na celosvetovú zdravotnú situáciu bola zbierka Halier Sv. Petra presunutá zo Slávnosti Sv. Petra a Pavla (29. júna) na 27. nedeľu v ceezročnom období, teda na 4. október, ktorý je sviatkom Sv. Františka. Víťažok z tejto zbierky putujee na dobročinné diela Svätého Otca. 

 

Detský ruženec

Modlitba posvätného ruženca detí spolu s rodičmi bude počas októbrových nedieľ vždy o 9,45 h.

V sobotu 3. 10. 2020 po rannej sv. omši bude „fatimský ruženec“.