headerimg2018

 

Aktualizácia 16. októbra 2020:

 

Dovoľujeme si pripomenúť, že aktuálne epidemické opatrenia umožňujú slávenie svätej omše v kostole za účasti šiestich osôb. Pri vstupe je uprednostnená rodina, na ktorej úmysel je slávaná bohoslužba.

Po skončení svätej omše je možné prijatie svätého prijímania pre osoby, ktoré budú v danom čase pri vchode do kostola.

Mimoriadne sa mení plán svätých omší v nedeľu 18. októbra. Slávená bude len svätá omša o 10:00, ktorej úmysel bude ako bol plánovaný pre svätú omšu o 8:00, to jest za starých rodičov Pavla a Zuzanu Bríľkových a ich deti. 

 

 

Aktualizácia 14. októbra 2020:

22:00 - Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

"Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená," povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.

 

 

 

15:40 - Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení:

"Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, s premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR - so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia. Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť. Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby. Jedinou výnimkou budú krsty, sobáše a pohreby.

Slovenskí biskupi v listoch predstaviteľom Slovenskej republiky vyjadrili, že sú ochotní štátu pomáhať, aby mohol náročnú situáciu s koronavírusom zvládnuť, a že plne podporujú toto úsilie. Opakovane preto nástojili na dodržiavaní opatrení vo farnostiach, aby sa z chrámov nestali epicentrá nákazy. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak stalo. Aj preto zostáva mnoho veriacich prekvapených z toho, že kým cestovať, chodiť do práce aj na nákupy, ba aj stolovať vonku bude naďalej možné, konať bohoslužbu v chráme či pred ním možné nebude.

Isteže, veriaci sú ochotní prinášať pre spoločné dobro aj veľké obete a prijať aj zásadné obmedzenia. No vziať im úplne priestor pre slávenie, to mnohí vnímajú ako prejav praktického materializmu, ktorý duchovný život pokladá za zbytočný. Avizovaný spôsob opakovaného plošného "vypínania" náboženského života nesie v sebe riziko zabudnutia na dôležité skutočnosti, konkrétne na dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá má nielen telesné, ale aj duchovné potreby.

Biskupi čakali, kým to bolo možné, na reakciu predstaviteľov štátu. Ich postoj však zostal nezmenený. Keďže opatrenia vstupujú zajtra do platnosti, dnes popoludní rozposlali kňazom list, v jednotlivých diecézach doplnený prípadnými ďalšími usmerneniami."

Na tomto mieste zároveň uverejňujeme znenie listu kňazom:

"Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe,

od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze.

Biskupi Slovenska sa za Vás modlia, žehnajú Vám a zároveň aj Vás prosia o vaše modlitby."

 

 

 

od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

12. 10. 2020

   

Utorok

13. 10. 2020

   

Streda

14. 10. 2020

18:00

+ Jána Emília Deákoví

Štvrtok

15. 10. 2020

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

18:00 (obmedzenie osobnej účasti do 6 osôb vrátane kňaza)

+ Alžbeta, Mária a Ján

Piatok

16. 10. 2020

18:00 (obmedzenie osobnej účasti do 6 osôb vrátane kňaza)

+ rod. Zlatica a Ján Koišoví, st. rod. a celý rod

Sobota

17. 10. 2020

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

18:00

s nedeľnou platnosťou 

(obmedzenie osobnej účasti do 6 osôb vrátane kňaza)

+ Bohumír Ricker

29. nedeľa v cezročnom období

18. 10. 2020

8:00 10:00

(obmedzenie osobnej účasti do 6 osôb vrátane kňaza)

+ st. rod. Pavol a Zuzana Bríškoví a ich deti

10:30

(obmedzenie osobnej účasti do 6 osôb vrátane kňaza)

 

Za farníkov

       

 

Upratovanie kostola

Rodina Švendová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka na opravu fary je dnes po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.  Tento týždeň prišlo na účet 100,- EUR.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace október, november a december si môžete zapisovať po sv. omšiach v sakristii.

 

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Do zbierky na dobročinné diela Svätého Otca sme z našej farnosti prispeli 255,- EUR. Vďaka za každý váš dar.

 

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili brigády na fare.

Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Oznam pre členov SSV

Budúci víkend 17. a 18. 10. 2020 pred sv. omšami sa budú rozdávať pre členov SSV: kalendár na rok 2021, podielová kniha, kalendár s kupónmi na zľavu, novéna a pamätný list člena k 150. výročiu SSV. Zároveň sa bude vyberať aj členský príspevok 8,- EUR.

 

Detský ruženec

Deti s rodičmi sa budú modliť ruženec počas októbrových nedieľ po druhej sv. omši.

 

Stretnutie birmovancov

V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov.

 

Pozvánka na stretnutie

Pozývame mužov, otcov  na prvé stretnutie novovznikajúceho spoločenstva v našej farnosti. Stretneme sa v stredu 14. 10. 2020 o 20,00 h. v kostole.

 

Zmena sv. omše v sobotu

Svätá omša v sobotu je z dôvodu nových opatrení - obmedzenie kapacity na 50 osôb - presunutá na 18:00 s platnosťou na nedeľu. Nedeľná sv. omša o 8:00 je určená hlavne pre seniorov. Pri vstupe do kostola bude dohliadané na to, aby počet osôb vo vnútri nepresiahol 50.