headerimg2018

od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

21. 9. 2020

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

   

Utorok

22. 9. 2020

18:00

Prosba o Božiu pomoc

Streda

23. 9. 2020

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

18:00

+ Andrejka Makovská

Štvrtok

24. 9. 2020

18:00

+ Zoltán Szabo a jeho rodičia

Piatok

25. 9. 2020

18:00

+ st. matka Anna, rod. Čerňanskí a Hvizdoví

Sobota

26. 9. 2020

18:00

+ Anička

26. nedeľa v cezročnom období

27. 9. 2020

8:00

+ Štefan a Rozália Máteoví

10:30

 

Za prvoprijímajúce deti a za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h.

 

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Výnos zbierky na opravu fary bol 1224,- EUR. Veľmi pekne ďakujem za každý dar na tento účel.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace september, október, november a december si môžete zapisovať po sv. omšiach v sakristii.

 

Zbierka pre Svätú zem

Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka pre Svätú zem, ktorá bola preložená z veľkonočných sviatkov.