headerimg2018

od 14. 9. 2020 do 20. 9. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

14. 9. 2020

   

Utorok

15. 9. 2020

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

18:00

+ rod. Helena a Jozef Farkašoví, rodina Križánková a Kadlečíková

Streda

16. 9. 2020

Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov

18:00

+ rodina Králiková, Jančová a Jozef Mečár

Štvrtok

17. 9. 2020

18:00

+ Ladislav Topoľský a rodina Trtolová

Piatok

18. 9. 2020

18:00

+ rod. Čáňoví a Krútiloví

Sobota

19. 9. 2020

8:00

+ Mária Kardošová a st. rod.

25. nedeľa v cezročnom období

20. 9. 2020

8:00

+ Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod. 2

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať po nedeľnej sv. omši o 10,30h.

 

Upratovanie kostola

Edita Konečná a Iveta Ježovičová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka v kostole bude v nedeľu 13. 9. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace september, október, november a december si môžete zapisovať po sv. omšiach v sakristii.

 

Zbierka pre Svätú zem

Zbierka pre Svätú zem, ktorá bola preložená z veľkonočných sviatkov bude v našej farnosti na budúcu nedeľu.