headerimg2018

od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

7. 9. 2020

   

Utorok

8. 9. 2020

   

Streda

9. 9. 2020

18:00

+ Ján Žemlička

Štvrtok

10. 9. 2020

18:00

+ rod. Anna a Alojz Šnegoňoví a celá rodina

Piatok

11. 9. 2020

18:00

+ matka Mária Žišková r. Baďuríková

Sobota

12. 9. 2020

8:00

+ Barbora Martinusová r. Rumanová

24. nedeľa v cezročnom období

13. 9. 2020

8:00

Za zdravie tela, duše a Božie požahnanie /Bohu známej/

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať najbližšie 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Rodina Vozárová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka v kostole bude v nedeľu 13. 9. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.