headerimg2018

od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

31. 8. 2020

   

Utorok

1. 9. 2020

   

Streda

2. 9. 2020

18:00

+ manžel a otec Marián Róka /ročná/

Štvrtok

3. 9. 2020

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

18:00

+ syn Rastislav Čaputa a manžel Anton Čaputa

Piatok

4. 9. 2020

   

Sobota

5. 9. 2020

18:00

Poďakovanie za 25 rokov manželstva

23. nedeľa v cezročnom období

6. 9. 2020

8:00

 
 

 

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8.,16. 8., 30.8. a 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Mirka Hincová a Ľubica Blahová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka v kostole bude v nedeľu 13. 9. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.