headerimg2018

od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

24. 8. 2020

Sv. Bartolomeja, apoštola

   

Utorok

25. 8. 2020

18:00

+ rodičia Ján a Anna Šuplatoví

Streda

26. 8. 2020

18:00

+ susedia

Štvrtok

27. 8. 2020

Sv. Moniky

18:00

+ Alojz Granec

Piatok

28. 8. 2020

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ rod. Františka a Ladislav Svrčkoví, + Elenka a st. rod.2

Sobota

29. 8. 2020

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

8:00

+ manžel Jozef Daniš a jeho rodičia

22. nedeľa v cezročnom období

30. 8. 2020

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8.,16. 8., 30.8. a 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Rodina Tuchscherová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Na opravu fary tento týždeň prišli na účet dary: 200,-, 300,-, 30,- a 100,- EUR. Veľmi pekne ďakujem.

Zbierka v kostole bude v nedeľu 13. 9. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.