headerimg2018

od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

17. 8. 2020

   

Utorok

18. 8. 2020

   

Streda

19. 8. 2020

18:00

+ Ján a Mária Koišoví, + deti a zať

Štvrtok

20. 8. 2020

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

18:00

+ st. rod. Jozef a Mária Štiglicoví

Piatok

21. 8. 2020

Sv. Pia X., pápeža

18:00

+ rod. Halčínoví, brat a švagor.

Sobota

22. 8. 2020

Panny Márie Kráľovnej

8:00

+ brat Ján, otec Justín, švagriná Zlatka

21. nedeľa v cezročnom období

23. 8. 2020

8:00

+ Jolka Dostálová a rodičia

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8.,16. 8., 30.8. a 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Vierka a Dominika Petríkové.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1371,- EUR.

Individuálne príspevky darcov: 300,-, 100,- a 50,- EUR. Veľmi pekne ďakujem.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.