headerimg2018

od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

10. 8. 2020

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

   

Utorok

11. 8. 2020

Sv. Kláry, panny

   

Streda

12. 8. 2020

18:00

+ manžel a otec František Koiš /10. výročie/

Štvrtok

13. 8. 2020

18:00

+ st. rod. Lazoroví, Koišoví a celý rod

Piatok

14. 8. 2020

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

18:00

+ rod. Jozef a Helena Farkašoví

Sobota

15. 8. 2020

Nanebovzatie Panny Márie

8:00

+ Terézia, Ivan a Ján Hvizdoví

20. nedeľa v cezročnom období

16. 8. 2020

8:00

+ Júlia a Štefan Čerňanskí

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8.,16. 8., 30.8. a 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Rodina Bubeníková.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 100,- a 100,- EUR. Veľmi pekne ďakujem.

Zbierka v kostole je dnes po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.