headerimg2018

od 3. 8. 2020 do 9. 8. 2020

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

3. 8. 2020

   

Utorok

4. 8. 2020

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

   

Streda

5. 8. 2020

18:00

+Žigmund a Alžbeta Blahoví

Štvrtok

6. 8. 2020

Premenenie Pána

18:00

+ rodina Patriková

Piatok

7. 8. 2020

18:00

Za zdravie Márie

Sobota

8. 8. 2020

Sv. Dominika, kňaza

8:00

+ rod. Makovskí a brat Michal

19. nedeľa v cezročnom období

9. 8. 2020

8:00

Poďakovanie za 10 rokov manželstva

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8.,16. 8., 30.8. a 13. 9. 2020.

 

Upratovanie kostola

Klára a Daniela Tóthové.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Zbierka v kostole bude 9. 8. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.