headerimg2018

od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 7. 2020

Sv. Gorazda a spoločníkov

   

Utorok

28. 7. 2020

   

Streda

29. 7. 2020

Sv. Marty

18:00

+ Ján a Jozefína Pažitní a rod. 2

Štvrtok

30. 7. 2020

18:00

+ František Slávik

Piatok

31. 7. 2020

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

18:00

+ Bohumír Konečný

Sobota

1. 8. 2020

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

8:00

+ Janko Zuzák a celý rod, Pavlína Šimoničová a celý rod, + rodina Durajová a Gajerová

18. nedeľa v cezročnom období

2. 8. 2020

8:00

Za Božiu pomoc pre dcéru Jarmilu

10:30

 

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8. a 16. 8. 2020.

 

Upratovanie kostola

(bude doplnené)

 

Výlet

Spevácky zbor Nebeská rosa pozýva rodiny s deťmi na výlet do Pustých Úľan

na farmu vo štvrtok 30. 7. 2020 od 9,00 do 12,00 h. Bližšie informácie na plagáte vo výveske.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Tento týždeň prišli na účet dva milodary: 30,- a 30,- EUR.

Vyslovujem úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.

Zbierka v kostole bude 9. 8. 2020 po sv. omšiach.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.