headerimg2018

od 20. 7. 2020 do 26. 7. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 7. 2020

   

Utorok

21. 7. 2020

   18:00

Na úmysel ordinára

Streda

22. 7. 2020

Sv. Márie Magdalény

18:00

Na úmysel ordinára

Štvrtok

23. 7. 2020

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

18:00

+ manželia Anna a Pavol Malí a ich rodičia

Piatok

24. 7. 2020

18:00

+ Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

25. 7. 2020

Sv. Jakuba, apoštola

8:00

+ rod. Jozef a Terézia Štiglicoví a bratia Vladimír a Jozef

17. nedeľa v cezročnom období

26. 7. 2020

8:00

+ rod. Jozef a Zuzana Koišoví

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8. a 16. 8. 2020.

 

Upratovanie kostola

Michaela Dobošová a Janette Prokešová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Výnos zbierky na opravu farskej budovy bol 1212,- EUR. Na účet prišli dva milodary: 100,- a 30,- EUR.

Vyslovujem úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.

Ďalšia zbierka bude 9. 8. 2020.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.