headerimg2018

od 13. 7. 2020 do 19. 7. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 7. 2020

   

Utorok

14. 7. 2020

   

Streda

15. 7. 2020

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Miloslav a Helena Koišoví

Štvrtok

16. 7. 2020

18:00

+ otec Štefan Galovič

Piatok

17. 7. 2020

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

18:00

+ kňaz Tomáš Kuľka

Sobota

18. 7. 2020

8:00

+ Mária a Pavel Krišoví

16. nedeľa v cezročnom období

19. 7. 2020

8:00

Za farníkov

10:30

 

Za zdravie Márie

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8. a 16. 8. 2020.

 

Upratovanie kostola

Rodina Čirková.

 

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich

na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

Bohoslužobný poriadok

Od budúcej soboty sa vraciame k zaužívanému bohoslužobnému poriadku. Sv. omša v sobotu bude o 8,00h. V nedeľu o 8,00 a 10,30h.

 

Generálna oprava a úprava farskej budovy

Tento týždeň sme začali so sťahovaním a v najbližších dňoch plánujeme zahájiť generálnu opravu a úpravu farskej budovy. Budova bola postavená v roku 1948 a jej súčasný technický a hygienický stav je veľmi zlý. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme požiadali Bratislavskú arcidiecézu o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 000,- EUR. Celkové náklady na generálnu opravu a úpravu farskej budovy by podľa rozpočtu mali byť vo výške 110 892,84 EUR.

Bratislavská arcidiecéza schválila konanie zbierok a poskytnutie pôžičky. Pôžička v rozsahu v akom nebude postačovať výnos zbierok, nám bude vyplácaná

po častiach tak, ako budú zrealizované jednotlivé fázy rekonštrukcie.

Prvá zbierka bude dnes po sv. omšiach.

 Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti vo VÚB: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.