headerimg2018

od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 7. 2020

   

Utorok

7. 7. 2020

18:00

+ Jozef a Mária Heribanoví

Streda

8. 7. 2020

18:00

+ Ľudovít Šuplata a jeho rodičia

Štvrtok

9. 7. 2020

18:00

+ Imrich a Anna Slovákoví a syn Karol

Piatok

10. 7. 2020

18:00

+ Edita Dorčáková

Sobota

11. 7. 2020

Sv. Benedikta, opáta

8:00

+ Mária Krišová

15. nedeľa v cezročnom období

12. 7. 2020

8:00

+ rodina Krekáčová a Slávičková

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8. a 16. 8. 2020.

 

Upratovanie kostola

Martina Stanislavová a Peter Tomášek.

 

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich

na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

Bohoslužobný poriadok

Od budúcej soboty sa vraciame k zaužívanému bohoslužobnému poriadku. Sv. omša v sobotu bude o 8,00h. V nedeľu o 8,00 a 10,30h.

 

Generálna oprava a úprava farskej budovy

V najbližších dňoch plánujeme zahájiť generálnu opravu a úpravu farskej budovy. Budova bola postavená v roku 1948 a jej súčasný technický a hygienický stav je veľmi zlý. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme požiadali Bratislavskú arcidiecézu o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 000,- EUR. Celkové náklady na generálnu opravu a úpravu farskej budovy by podľa rozpočtu mali byť vo výške 110 892,84 EUR.

Z arcibiskupského úradu sme dostali súhlas na konanie mesačných finančných zbierok v kostole na tento účel, aby sme mohli postupne splácať pôžičku.

Prvá zbierka bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach.

 Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.