headerimg2018

od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

29. 6. 2020

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

18:00

+ Pavol a Gizela Guldanoví a syn Peter

Utorok

30. 6. 2020

18:00

Poďakovanie za záchranu života

Streda

1. 7. 2020

18:00

+ manžel a otec Michal Štiglic /č.114/

Štvrtok

2. 7. 2020

Návšteva Panny Márie

18:00

+ František a Marta Kodayoví

Piatok

3. 7. 2020

Sv. Tomáša, apoštola

18:00

+ manžel a otec Dušan Konečný

Sobota

4. 7. 2020

8:00

+ Mária Heribanová a rod., Ján a Rozália a rodina

14. nedeľa – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

5. 7. 2020

8:00

+ manžel Jozef Bobrík

10:30

 

Za farníkov

       

 

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach 10,30h. v týchto termínoch : 19. 7., 2. 8. a 16. 8. 2020.

 

Upratovanie kostola

Alena Kostolanská a Mária Mlynarčíková.

 

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich

na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

Farské hody

V nedeľu 28. 6. 2020 slávime farské hody.

Sv. omše budú v sobotu o18,00h a v nedeľu o 8,00h. a slávnostná o 10,30h.

Po sv. omšiach sa koná tradičná hodová farská ofera.

 

Bohoslužobný poriadok

Od budúcej soboty sa vraciame k zaužívanému bohoslužobnému poriadku. Sv. omša v sobotu bude o 8,00h. V nedeľu o 8,00 a 10,30h.