headerimg2018

od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22. 6. 2020

   

Utorok

23. 6. 2020

18:00

+ rodičia Ján a Anna Nemcoví

Streda

24. 6. 2020

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

18:00

+ Šuplatoví a syn Ján

Štvrtok

25. 6. 2020

18:00

+ sestra Mária a manžel Elemír

Piatok

26. 6. 2020

18:00

+ Gertrúda Bičanová

Sobota

27. 6. 2020

18:00

+ rod. a st. rod. Florián a Marta Šnábeloví

13. nedeľa v cezročnom období

28. 6. 2020

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie z príležitosti životného jubilea

10:30

 

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 27. 9. 2020 o 10,30h. Príprava detí bude pokračovať počas letných prázdnin po nedeľných sv. omšiach. Termíny budú včas oznámené.

 

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu sv. omší počas „Krmešských hodov“. Osobitná vďaka patrí rodine Šimoničovej a Blahovej.

 

Upratovanie kostola

Edita Šuplatová a Mária Kecskésová.

 

 

Farské hody

 

V stredu je sviatok patróna nášho kostola, Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

 

Farská hodová slávnosť bude nasledujúcu nedeľu 28. 6. 2020.

 

Sv. omše budú v sobotu o18,00h a v nedeľu o 8,00h. a slávnostná o 10,30h.

 

Po sv. omšiach sa koná tradičná hodová farská ofera.

 

 

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich

na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Instrukcia_-_podavanie_sv._prijimania_od_20.6.2020.jpg