headerimg2018

od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 4. 2020

neverejná

+ Michal Koiš /ročná/ a rodičia

Utorok

28. 4. 2020

neverejná

+ Jozef a Milina Mesárošoví

Streda

29. 4. 2020

Sv. Kataríny Sienskej

neverejná

+ rod. Ľudovít a Apolónia Koneční, sestry Helena a Františka

Štvrtok

30. 4. 2020

neverejná

+ Júlia a Štefan Krupanoví, dcéry Irena a Mária

Piatok

1. 5. 2020

neverejná

+ Kvetoslava Farkašová

Sobota

2. 5. 2020

Sv. Atanáza

neverejná

+ rodičia, st. rod. 2 a brat Jozef

4. veľkonočná nedeľa

3. 5. 2020

neverejná

 

+st. a prastarí rod. Michal a Mária Bučekoví a ich deti

   
       

 

Aktuálne

Prvé sv. prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania v plánovanom termíne nebude a odkladá sa zatiaľ na neurčito.

 

Sv. omše

Verejné bohoslužby sa až do odvolania nekonajú. Ako miestny farár budem súkromne denne slúžiť sv. omše za našu farnosť a na úmysly, ktoré si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221. Postupne budemslúžiť sv. omše na všetky úmysly, ktoré boli nahlásené. Sledujte program vo farských oznamoch.

 

Sv. spoveď

K sviatosti zmierenia ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých som k dispozícii na požiadanie. V prípade potreby ma kontaktujte telefonicky na č.: 0907 787 221.

 

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste aj minulý týždeň poslali na účet farnosti. Jediným príjmom farnosti sú milodary, ktoré sa vyberajú v kostole /zvonček/. Teda už niekoľko týždňov nemá farnosť žiaden príjem, keďže sa nemôžu konať verejné bohoslužby. O to viac si vážim každý váš dar a pomoc pre farnosť.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať

na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch