headerimg2018

od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 4. 2020

neverejná

+ František a Marta Kodayoví a st. rod. 2

Utorok

21. 4. 2020

neverejná

+ Mária Kardošová a st. rod.

Streda

22. 4. 2020

neverejná

+ Leopold Pyša a manželka

Štvrtok

23. 4. 2020

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

neverejná

+ manžel Rudolf Tóth, jeho rodičia a súrodenci

Piatok

24. 4. 2020

neverejná

+ František a Anna Sekoví a deti Jozef, František a Jozefína

Sobota

25. 4. 2020

Sv. Marka, evanjelistu

neverejná

+ Zuzana Dobdová

3. veľkonočná nedeľa

26. 4. 2020

neverejná

 

Poďakovanie za dožitých 60 rokov a prosba Božiu pomoc

   
       

Aktuálne

Prvé sv. prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania v plánovanom termíne nebude a odkladá sa zatiaľ na neurčito.

Sv. omše

Verejné bohoslužby sa až do odvolania nekonajú. Ako miestny farár budem súkromne denne slúžiť sv. omše za našu farnosť a na úmysly, ktoré si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221. Postupne budemslúžiť sv. omše na všetky úmysly, ktoré boli nahlásené. Sledujte program vo farských oznamoch.

Sv. spoveď

K sviatosti zmierenia ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých som k dispozícii na požiadanie. V prípade potreby ma kontaktujte telefonicky na č.: 0907 787 221.

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste poslali na účet farnosti. Jediným príjmom farnosti sú milodary, ktoré sa vyberajú v kostole /zvonček/. Teda už niekoľko týždňov nemá farnosť žiaden príjem, keďže sa nemôžu konať verejné bohoslužby. O to viac si vážim každý váš dar a pomoc pre farnosť.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať

na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch