headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Kristínu a Petra

Streda

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre matku Ruženu

Štvrtok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Timeu a Andreja

Piatok

18.00

+ Richard Guldan

Sobota

08.00

+ Ivan Šveda

Nedeľa

08.00

+ rodičia, starí rodičia a brat Jozef

10.30

Za farníkov

       

- Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú rodina Vozárová.

- Úprimne ďakujem za každú nezištnú pomoc a službu pre farnosť.

- V nedeľu 4. 8. 2019 o 18,00 h. bude vo farskom kostole v Kostolnej pri Dunaji prednáška spojená s premietaním o Kongu. Hosťom bude otec Benjamín Kosnáč, ktorý rovníkovú Afriku navštívil už viac ako 10 - krát.