headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

   

Utorok

18.00

+ Bohumír Konečný

Streda

18.00

+ Ján Petrík, brat Jozef a rodičia

Štvrtok

18.00

+ manžel Ľudovít Čapla /ročná/

Piatok

18.00

+ rod. Alojz a Anna Šnegoňoví a celá rodina

Sobota

08.00

+ st. rod. Alojz a Katarína Slávikoví, synovia a nevesty

Nedeľa

08.00

za zdravie a Božie požehnanie pre Anku z príležitosti životného jubilea 40 rokov

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú p. Rybáriková a p. Gurská.

V prvopiatkovom týždni budem spovedať ako obvykle, 30 min. pred sv. omšou.