headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

+ manželka Alžbeta Takáčová

Streda

18.00

+rodičia Jozef a Helena Farkašoví

Štvrtok

18.00

Za farníkov

Piatok

18.00

+ rodičia František a Alžbeta Guldanoví

Sobota

08.00

+ Rudolf a Berta Kovalovskí a dcéry Miroslava a Petra

Nedeľa

08.00

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

-

-

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Mária Šimoničová a Ľubica Blahová.

Úprimne ďakujem pánovi starostovi JUDr. Dušanovi Šebokovi za poskytnutie veľkého kontajnera, a tiež všetkým, ktorí mi pomáhali s nakladaním odpadu z fary.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omša bude o 18.00 h.

Farnosť Dunajská Lužná pozýva veriacich na 23. púť k Madone Žitného ostrova. Program púte je na plagáte vo výveske pri vchode do kostola.