headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra Víteka

Utorok

18.00

+ František a Marta Kodajoví

Streda

18.00

+ manželky Amáliu a Máriu Bilčíkové

Štvrtok

18.00

+ rodičia Belovičoví a Lacoví

Piatok

18.00

+ rodina Križankovičová a Kadlečíková

Sobota

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a manžela

Nedeľa

8.00

+ manžel, otec a dedko Jaroslav Mačai

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Kazimíra, ľubovoľná spomienka

STREDA   : POPOLCOVÁ STREDA. Deň pokánia v celej Cirkvi. Prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

V stredu sa začína liturgické obdobie Veľkého pôstu, ktoré nás pozýva k úprimnejšiemu prežívaniu pokánia v našom živote. Na popolcovú stredu dodržiavame prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, prísny pôst (iba raz za deň dosýta prijať pokrm) zaväzuje všetkých plnoletých až do šesťdesiateho roka života. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Počas pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatok o 17.30 pred sv. omšou a v nedeľu o 14.30.

Na budúcu nedeľu sa pri sv. omšiach bude konať zbierka pre potreby katolíckej charity.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Zuzana Grellová a Mirka Koišová.