headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

  18.00

+ manžel Jozef Múčka a rodičia

Utorok

  18.00

+ Jozef Kostolanský, rodičia a súrodenci

Streda

  18.00

+ rodičia Bilčíkoví, syn a dcéra

Štvrtok

  18.00

+ rodičia Jozef a Františka Baďuríkoví

Piatok

  18.00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Koišovú a dcéru Mirku

Sobota

   8.00

   Za živých i zomrelých členov spolčenstva sv. ruženca

Nedeľa

   8.00

  Za uzdravenie rodinných vzťahov

10.30

   Za  celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

Sobota : Spomienka Panny Márie, ľubovoľná spomienka

V tomto týždni je aj prvý piatok mesiaca marec. Príležitosť k sv. zmierenia bude každý deň 30. min. pred sv. omšou. V piatok o 17.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená požehnaním pred sv. omšou o 18.00.

V sobotu po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty. ( modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním.

Upratovanie kostola zabezpečuje Darina Deáková a Lenka Deáková.