headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre matku Ruženu, krstného syna Andreja a Kristínu

Utorok

18.00

+ krstní rodičia Michal a Mária Zuzákoví a celá rodina

Streda

18.00

+ Jozef Slávik

Štvrtok

18.00

+ Ján a Mária Valjentoví a dcéra Janka

Piatok

18.00

+ Marta

Sobota

   8.00

+ Anna Kašubová a manželia

Nedeľa

   8.00

+ rodičia Mária a Karol Tuchscheroví a starí rodičia z oboch strán

10.30

   Za   celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

ŠTVRTOK : Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka  

PIATOK     : KATEDRA Sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

SOBOTA     : Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka      

 

Upratovanie kostola zabezpečuje rodina Galovičová.