headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

+ bratia Ján, František a švagriná Dagmar

Utorok

18.00

+ Pavol Ježovič a rodičia

Streda

18.00

+ rodičia Koneční, sestry Helena a Františka

Štvrtok

18.00

+ rodičia Štefanovskí, starí rodičia Slovákoví

Piatok

18.00

   Za zdravie a božie požehnanie pri životnom jubileu

Sobota

   8.00

+ Ján a Apolónia Šimoničoví

Nedeľa

   8.00

   Za kňazské a rehoľné povolania

10.30

   Za   celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka            

                                                                                                             

V pondelok je svetový deň chorých. Počas sv. omše bude možnosť prijať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí vládzu prísť do kostola. Predpokladom na prijatie tejto sviatosti sú vážne zdravotné problémy ako aj starší vek (ľudia ktorí upadli na sile, hoci nie sú vážne chorí).

Vo štvrtok bude sv. omša slávená za účasti detí. (detská sv. omša)

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na splatenie pôžičky na organ.

Upratovanie kostola zabezpečuje Jarmila Chovancová a Slávka Guldanová.