headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

14.00

+ Andrea Makovská

Utorok

18.00

   Na   úmysel

Streda

14.00

+ Mária Gašparová

Štvrtok

8.00

+ rodičia Ondruškoví a brat Anton

Piatok

14.00

+ Ladislav Stanislav

Sobota

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu 80 rokov

Nedeľa

8.00

+ manžel Emanuel Grell, sestra Valéria, brat Michal a starí rodičia Šimoničoví

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

UTOROK   : Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

STREDA     : Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

PIATOK       : Sv. Hieronima Emelianiho, Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka

 

V pondelok, stredu a piatok budú sv. omše o 14.00 (pohrebné sv. omše). V tieto dni večer sv. omše nebudú.

Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 8.00.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 7. februára (štvrtok) o 18.00 vo farskom kostole.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26. mája na sv. omši o 10.30.

Upratovanie kostola zabezpečuje Mária Slováková a Renáta Molnárová.