headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

+ Mária Koišová

Utorok

18.00

+ Anton a Mária Koneční, dcéra a zať

Streda

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša pri životnom jubileu

Štvrtok

18.00

+ Jozef Makový

Piatok

18.00

+ Božena Blahová

Sobota

   8.00

Za živých i zomrelých členov spoločenstva sv. ruženca

Nedeľa

   8.00

+ manžel a otec Peter Guldan

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK    : Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi                                                              

ŠTVRTOK       : Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

SOBOTA        : OBETOVANIE PÁNA, sviatok    

  

Vo štvrtok bude sv. omša pre deti.

V tomto týždni je aj prvý piatok mesiaca február. Príležitosť k sv. zmierenia bude v utorok, stredu, štvrtok od 17.30. V piatok o 17.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená požehnaním pred sv. omšou.

V sobotu po sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty. Modlitba sv. ruženca spojená so zamyslením pred každým desiatkom ruženca.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26. mája na sv. omši o 10.30.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 7. februára o 18.00 vo farskom kostole.

Upratovanie kostola zabezpečuje rodina Švendová.