headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

+ František Bača

Utorok

18.00

+ manžel Bohumil Kováč a rodičia

Streda

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Petra

Štvrtok

18.00

+ rodičia Farkašoví, Kvetka a Robert

Piatok

18.00

+ rodičia Kašuboví a sestra

Sobota

   8.00

+ Anna

Nedeľa

   8.00

+ na úmysel

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka                    

UTOROK     : Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK         : Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

PIATOK           : Obrátenie sv.Pavla, apoštola, sviatok      

 

25. – 27. januára sa v našom kostole uskutoční modlitbové trojdnie matiek. V piatok a sobotu o 17.00. V nedeľu popoludní o15.00.

Témy modlitieb:

piatok – prosba za odpustenie našich hriechov

sobota – prosba za odpustenie hriechov pre tých, ktorí nám ublížili

nedeľa -vzdávanie vďaky a chvály nášmu Pánovi za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali.

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26. mája na sv. omši o 10.30.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 7. februára o 18.00 vo farskom kostole.

Upratovanie kostola zabezpečuje Viera a Eva Čáňové.