headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

6.00

   Na úmysel

Utorok

6.00

+ Stanislav Mihalička rodičia

Streda

6.00

+ Peter Sekáč

Štvrtok

   6.00

+ Anastázia Dobšovičová

   Piatok

   6.00

+ Metod Krištofík            

   Sobota

   8.00

+ rodina Šurkalová a Šutiaková

Nedeľa

8.00

+ Za zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

UTOROK   : Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka

STREDA     : Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK   : Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

PIATOK       : Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

V nastávajúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden z nich podľa vlastnej voľby. Obsahom týchto dní je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Prihlásiť chorých, nevládnych na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie pred vianočnými sviatkami možno vždy po sv. omši v zakristii alebo na fare, prípadne dohodou cez telefón.

Zbierka z minulej nedele na podporu diela katolíckej charity vyniesla sumu : 345, €. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.

V sobotu 15. decembra začína novéna k úcte putovnému obrazu sv. rodiny. Obraz bude vystavený v našom kostole. Pobožnosť bude vždy po skončení sv. omše. V nedeľu 16. decembra bude pobožnosť o 10.00 pred druhou sv. omšou po skončení raňajšej sv. omše.