headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

6.00

+ Jozef Buranovský

Utorok

6.00

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

Streda

6.00

+ Alojz Danišovič

Štvrtok

6.00

+ Ján Mokrý

Piatok

6.00

+ Jozef Mačai, manželka Anna a rodičia

18.00

+ Helana, Soňa a Lydka

     Sobota

   8.00

10.30

+Ján Váczy

   Za celé farské spoločenstvo

Nedeľa

8.00

+ František Sládek

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

Pondelok   : Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Utorok      : Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok     : Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Piatok       : Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

SOBOTA :   NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť

 

V adventom období budeme opäť sláviť rorátne sv. omše.

( prvé dva adventné týždne) Tieto sv. omše sa slávia ešte za rannej tmy, čo naznačuje tmu hriechu, hlavne dedičného. Ľudstvu svitla nádej na spásu práve vtedy, keď do tejto tmy sa zrodila Panna Mária, ako ranná hviezda, z ktorej sa narodí Spasiteľ. Nakoľko adventné obdobie je časom pokánia a duchovnej prípravy na Narodenie Pána, chcem vás povzbudiť k účasti na týchto sv. omšiach. Kostol sa otvorí o 5.45, sv. omša začne o 6.00 hod. a skončí o 6.30 hod., teda sa bude môcť ísť do práce či do školy. Na začiatku tejto sv. omše sa budeme   modliť modlitbu Anjel Pána.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Príležitosť k sv. zmierenia bude po rorátnych sv. omšiach . V  stredu, štvrtok večer od 17.30 do 18.00. V piatok od 17.00 pred večernou sv. omšou. V piatok bude o 17.00 vystavená Sviatosť Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pred sv. omšou požehnaním.

V sobotu slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu : ráno o 8.00 a potom o 10. 30.

Na budúcu nedeľu 9.decembra popoludní v čase 14.30 – 16.00 bude príležitosť prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Prídu kňazi z okolitých farností, ktorí chcú ponúknuť službu prijať túto sviatosť.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rod. Tuchscherová