headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ otec Emil Železník, súrodenci Mária, Jozef, Anton a rodičia Ján a Ľudmila

Utorok

18.00

+ Jozef Havran

Streda

18.00

+ Helena Zimermannová, rodičia a sestra

Štvrtok

18.00

+ Jaroslava Kmecová

Piatok

18.00

+ Jolana a rodičia

Sobota

8.00

+ Miloš Číž a rodičia

Nedeľa

8.00

+ otec Jozef Čaputa a celá rodina

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

   

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PIATOK   : Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

V nastávajúcom týždni budú sv. omše začínať večer o 18.00.

Vo štvrtok, 20. decembra, sv. omša o 18.00 bude slávená za účasti detí – detská sv. omša. Pred sv. omšou o 17.30 bude nácvik spevu detí.

V sobotu 15. decembra začala v našej farnosti novéna (deväťdňová pobožnosť) k úcte putovnému obrazu sv. rodiny. Obraz bude vystavený v našom kostole. V týždni pobožnosť bude vždy po skončení sv. omše.

V sobotu 22.12. po sv. omši o 9.00 bude veľké upratovanie kostola a príprava výzdoby pred vianočnými sviatkami. Poprosím o ochotu zapojiť sa do tejto aktivity.