headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 11. 2023

   

Utorok

21. 11. 2023

Obetovanie Panny Márie

18:00

Poďakovanie za 35 rokov manželstva

Streda

22. 11. 2023

Sv. Cecílie, panny a mučenice

18:00

+ Cecília Farkašová

Štvrtok

23. 11. 2023

18:00

+ Bohumír Konečný

Piatok

24. 11. 2023

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ František a Helena Deákoví, súrodenci a celá rodina

Sobota

25. 11. 2023

8:00

+ Vincent a Anna Mečároví

34. nedeľa v cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

26. 11. 2023

8:00

+ st. rod. Božena a Juraj Tóthoví

10:30

Za farníkov

       

Svätomartinská zbierka

Do Svätomartinskej zbierky sme z našej farnosti prispeli sumou 613,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Tento rok je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu poškodených kostolov.

Upratovanie kostola

Vierka Podobná a Dominika Tomašeková.

Vianočný strom /ček/

Ak by niekto chcel darovať vianočný strom /cca 3m/ do kostola, nech sa prihlási v sakristii. Vyrezanie a dopravu zabezpečíme. Vopred ďakujeme.

Pozvanie pre deti a mládež

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zároveň pozývame, deti, mládež a osobitne birmovancov na sv. omše v piatok o 18,00h.

Brigáda - poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým ochotným farníkom a osobitne birmovancom za účasť na brigáde v areáli kostola.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.