headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 11. 2023

   

Utorok

14. 11. 2023

18:00

+ rod. Imrich a Anna Slovákoví

Streda

15. 11. 2023

18:00

+ rod. Vojtech a Anna Čaploví a súrodenci Milan, Vojtech, Margita, Ľudovít a Ladislav

Štvrtok

16. 11. 2023

18:00

+ Ján a Jozef Petríkoví

Piatok

17. 11. 2023

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

18:00

+ manžel Ján Hvizd /10. výročie úmrtia/

Sobota

18. 11. 2023

8:00

+ rod. Kašuboví a sestra Margita

33. nedeľa v cezročnom období

19. 11. 2023

8:00

+ brat Jozef Baďurík /ročná/ a rod. Jozef a Františka

10:30

Za farníkov

       

Svätomartinská zbierka

Dnes po sv. omšiach sa koná Svätomartinská zbierka. Tento rok je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu poškodených kostolov.

Upratovanie kostola

Rodina Galovičová.

Vianočný strom /ček/

Ak by niekto chcel darovať vianočný strom /cca 3m/ do kostola, nech sa prihlási v sakristii. Vyrezanie a dopravu zabezpečíme. Vopred ďakujeme.

Pozvanie pre deti a mládež

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zároveň pozývame, deti, mládež a osobitne birmovancov na sv. omše v piatok o 18,00h.

Brigáda

V sobotu 18. 11. 2023 o 13,00h. pozývam ochotných farníkov a osobitne birmovancov na brigádu v areáli kostola. Budeme hrabať lístie, zametať orezávať konáre, čistiť rýny...... Prineste si náradie, občerstvenie pripravíme.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.